Home » Вътрешни правила

Вътрешни правила

Вътрешни правила по  чл.22г от Закона за обществените поръчки .

Заповед за приемане на вътрешни правила по чл.22 от ЗОП.

Вътрешни правила по чл. 8б от ЗОП .

Заповед за приемане на вътрешни правила по чл.8б  от ЗОП.