Информация за извършените плащания

 

Информация за извършените плащания м.08.2015

Информация за извършените плащания м.09.2015

Информация за извършените плащания м.04.2015

Информация за извършените плащания м.05.2015

Информация за извършените плащания м.06.2015

Информация за извършените плащания м.07.2015

Информация за извършените плащания м.10.2015

Информация за извършените плащания м.11.2015

Информация за извършените плащания м.12.2015

публ.29.01.2016г.Информация за извършените плащания м.01.2016

публ.02.03.2016г.Информация-за-извършените-плащания-м.02.2016

публ.13.04.2016 Информация за извършените плащания м.03.2016

публ.15.06.2016г.Информация за извършените плащания м.05.2016

публ.15.06.2016г.Информация за извършените плащания м.06.2016

публ.26.06.2016г.Информация за извършените плащания м.06.2016 – II

публ.05.08.2016г.Информация за извършените плащания м.07.2016-не

публ.05.08.2016Информация за извършените плащания м.07.2016

публ.21.09.2016г.Информация за извършените плащания  м.08.2016г.

публ.06.10.2016гИнформация за извършените плащания м.09.2016г. 

публ.15.11.2016г.Информация за извършените плащания м.10.2016г.

публ.13.12.2016 Информация за извършените плащания м.11.2016г.

публ.27.01.2017 Информация за извършените плащания м.12.2016

публ.01.02.2017 Информация за извършените плащания м.01.2017