Home » Контакти

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение – Берковица

Град Берковица
ул. „Александровска“ 65
e-mail: mbal_berk@abv.bg

Актуални телефони

Прокурист – Юлия Димитрова Веселинова – 0953 / 88 015, 0878 852 695

Главна медицинска сестра: Маруся Василева Бозукова – 0878 852 742

Деловодство – 0953 / 88013
Дора Драгиева – 0878 852 784 , Даниела Атанасова – 0878 852 776

ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ: Анестезиологичен кабинет – 0953 / 88016, Медицински сестри – 0878 852 778, Д-р Дойков – 0878 852 730

АКУШЕРО – ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ: Акушерки – 0953/88013, 0878 852 759

ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ: Медицински сестри – 0878 852 720, Д-р Статков – 0888 664 456, Д-р Димитров – 0898 729 044

СТРУКТУРА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С КОВИД: Медицински сестри – 0878 852 725

ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ: Медицински сестри – 0878 852 768, Д-р Стоичкова – 0878 852 761

НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ: Медицински сестри – 0878 852 729, Д-р Младенов – 0878 852 723

ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК И СЕКТОР ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ: Д-р Румен Иванов Цонков (завеждащ отделение) – 0953 / 88 016, 0886 853 511