Home » Информация

Информация

„МБАЛ – БЕРКОВИЦА“ ЕООД оказва лечебна помощ на жителите от две общини – Берковица и Вършец. Болницата разполага с 60 легла, разпределени в пет отделения за оказване на болнична помощ – Хирургично, Вътрешно, Акушеро-гинекокологично, Неврологично и Детско отделение, оборудвани с необходимата медицинска апаратура. Разполага със сектор „Образна диагностика” с възможности за извършване на рентгенологични изследвания, компютърна аксиална томография и ехография, Клинична и микробиологична лаборатории.
МБАЛ – Берковица има сключен договор с НЗОК за работа по 36 клинични пътеки. Вижте клинични пътеки.

Ценоразпис медицински услуги за 2022 г.

 

Информация за административни услуги

Слухов скрининг на новородени деца

ИЗПЪЛНЯВАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ДОГОВОР С МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 / 2021-2030/

         Провеждане на масов универсален неонатален слухов скрининг в акушеро-гинекологично отделение на МБАЛ-Берковица, с цел ранно откриване  и навременна интервенция при увреждане  на слуха при новородени.

         -Изследването на слуха на всички  новородени деца се извършва с апарат за отоакустични емисии.

         -Слуховият скрининг се извършва в деня преди или в деня на изписване на детето от отделението, в присъствието на майката, а в нейно отсъствие по обективни причини – в присъствието на бащата или друг близък роднина.

         -Преди провеждане на изследването, майката / бащата  или друг близък роднина/ следва да бъде информирана, като  подпише декларация за информирано съгласие и  получи  екземпляр  от образец“Информация за родители/

         -Изследването се извършва от лекар-педиатър, или акушерка в присъствието на лекар-специалист.

         -Резултатът  от изследване на слуха  се  отразява  в ИЗ на новороденото, посочва се  дата на извършване. Попълват се съответните  отчетни форми.

         -В случай на установени  отклонения от нормата, на родителя  се дават указания за извършване контролно изследване  на слуха  от УНГ специалист в специализирана УНГ клиника.