Home » ОТДЕЛЕНИЯ

ОТДЕЛЕНИЯ

СТАЦИОНАРНИ  ОТДЕЛЕНИЯ  И ЛАБОРАТОРИИ В „МБАЛ – БЕРКОВИЦА“ ЕООД

ДЕЙНОСТ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

  Клинична пътекаВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
Разполага с 14 легла, разпределени за лечение на пациенти с кардиологични, нефрологични, белодробни заболявания.
Отделението е със структура за лечение на пациенти с Ковид 19.
В отделението работят лекари със специалност „Кардиология”, „Вътрешни болести”, „Пневмология и фтизиатрия”.
Началник отделение – Д-р Владимир Статков – тел. 0888 664 456
Старша мед.сестра: 0878 852 720
016Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
029Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация
033Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения
039Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст
084Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен  пиелонефрит
  Клинична пътека  ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ
Разполага с 10 легла за лечение на деца до 18 годишна възраст. В отделението работят двама лекари със специалност „Детски болести”, един от които с втора специалност „Клинична токсикология”.
Началник отделение – Д-р Маргарита Стоичкова – 0887 223 908
Старша мед.сестра: Мариана Първанова – 0888 141 322
048Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст
049Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст
084Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен  пиелонефрит
111Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст
      Клинична пътека      НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Отделението разполага с 15 легла. В отделението работят двама лекари със специалност
„Нервни болести”.

Началник отделение : Д-р Димитър Младенов тел.0878 852 723
Старша мед.сестра: Емилия Стефанова тел.0885 935 253
050Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
052Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив
056Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви  (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми
ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Разполага с 8 болнични легла, 2 операционни зали и САИЛ. В отделението работят трима лекари с придобита специалност „Хирургия”, един от които с квалификация за извършване на гастро- и ректоскопия.
Началник отделение – Д-р Емил Дойков – 0878 852 730
Старша мед.сестра: Валерия Филипова – 0889 701 629
158Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
173Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
177Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
179Оперативни процедури върху апендикс
181Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
182Оперативни процедури при хернии
183Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
184Конвенционална холецистектомия
191Оперативни процедури върху далака
191.1Оперативни процедури върху далака при лица над 18година
195Оперативно лечение при остър перитонит
196Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
216Спешни състояния в гръдната хирургия
196Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
216Спешни състояния в гръдната хирургия
Клинична пътекаАКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Разполага с 13 легла. В отделението са оборудвани две родилни зали.
Началник отделение – Д-р Никифор Илиев – 0888 613 384
Акушерки: 0953/88013, 0878 852 759
001Стационарни грижи при бременност с повишен риск
003Оперативни процедури за задържане на бременност
004Преждевременно прекъсване на бремеността
004.1Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест.с.включително
004.2Преждевременно прекъсване на бременността  над 13 гест.с.
005Раждане
006Грижи за здраво новородено дете
160Нерадикално отстраняване на матката
162Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
163Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
164Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената
165Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

Петте основни отделения се обслужват от Операционен блок и Сектор по анестезиология и интензивно лечение със завеждащ

Д-р Румен Иванов Цонков – анестезиолог – 0953/88 016, 0886 853 511

Стационарните отделения са с денонощен режим на работа.

Отделение Образна диагностика: работно време 7:30 ч. – 14:30 ч.

Микробиологична лаборатория: работно време 7:30 ч. – 14:30 ч.

Клинична  лаборатория:               работно време 7:30 ч. – 16:30 ч.