Home » Articles posted by mbal-berk

Author Archives: mbal-berk

Доставка на медикаменти 2017г.

Решение публ.16.05.2017г. 

Обявление публ.16.05.2017г

Документация част Първа и Вторапубл.16.05.2017г.

Документация част Трета публ.16.05.2017г.

Документация част Четвъртапубл.16.05.2017г.

Заповед за комисия публ.13.06.2017г.

Протокол №1 -публ.29.06.2017г.

Съобщение за отваряне ценови оферти-публ.29.06.2017г

Протокол на комисията № 2 скан.публ.13.07.2017г.

Решение № 1 за опред.на изпълнител-скан.публ.21.07.2017г.

Покана за сключване на договор, публ.11.08.2017г.

Обявление за възложена поръчка публ.13.09.2017

Договор медикаменти 2017_1публ.13.09.2017

Договор медикаменти 2017 _2публ.13.09.2017

Договор медикаменти 2017_3публ.13.09.2017

Доп.споразумен  към  дог.№1/23.08.2017 публ.01.07.2018

 

 

 

Информация за извършените плащания

 

Информация за извършените плащания м.08.2015

Информация за извършените плащания м.09.2015

Информация за извършените плащания м.04.2015

Информация за извършените плащания м.05.2015

Информация за извършените плащания м.06.2015

Информация за извършените плащания м.07.2015

Информация за извършените плащания м.10.2015

Информация за извършените плащания м.11.2015

Информация за извършените плащания м.12.2015

публ.29.01.2016г.Информация за извършените плащания м.01.2016

публ.02.03.2016г.Информация-за-извършените-плащания-м.02.2016

публ.13.04.2016 Информация за извършените плащания м.03.2016

публ.15.06.2016г.Информация за извършените плащания м.05.2016

публ.15.06.2016г.Информация за извършените плащания м.06.2016

публ.26.06.2016г.Информация за извършените плащания м.06.2016 – II

публ.05.08.2016г.Информация за извършените плащания м.07.2016-не

публ.05.08.2016Информация за извършените плащания м.07.2016

публ.21.09.2016г.Информация за извършените плащания  м.08.2016г.

публ.06.10.2016гИнформация за извършените плащания м.09.2016г. 

публ.15.11.2016г.Информация за извършените плащания м.10.2016г.

публ.13.12.2016 Информация за извършените плащания м.11.2016г.

публ.27.01.2017 Информация за извършените плащания м.12.2016

публ.01.02.2017 Информация за извършените плащания м.01.2017

 

 

 

 

 

Протоколи и доклади на комисията

Обявление

Протокол 1

Протокол 2

Решение

Dogovor_skan

Информация сключен договор

публ.20.02.2017г.Информация за изпълнен договор

Документация за участие

Документация за участие

Методика за оценка

Образци

Указания

Техническа спецификация

Откриване на процедура

Решение

Обявление

Информация за изпълнен договор публ.20.02.2017г.

 

Информация за освобождаване на гаранциите

Информация за освободена гаранция

Информация за освободена гаранция за изпълнение

Вътрешни правила

Вътрешни правила за поддържане профила на купувача

Вътрешни правила за организация на ОП

ВПУЦОП–2016PRAVILA_2016

Доставка на медикаменти 2012г.

Решение

Обявление

информация за сключен договор

инф.за изпълнен договор

Информация за извършените плащания 2012-2014

DOKUMENTACIA

Ceni

Приложение 13 Договор

Информация за освободена гаранция за изпълнение

 

Публични покани

Публична покана АОП

ДокументацияМетан МБАЛ

Оферта ЕКОМЕТАН

Заповед комисия

Протокол

Договор