Category Archives: Обществени поръчки, открити преди 01.10.2014г.

Доставка на медикаменти по Рамкови споразумения 2020-2021

Покана съгл.РС № РД-11-277

Проект на договор по РС РД-11- 270

Проект на договор по РС РД-11- 277

Покана по РД-11-270Покана по РД-11-270

Покана по РД-11-54

Проект на договор по РД-11-54 сърд.съдова

Покана по РД-11-55

Проект на договор по РД-11-55 сърд.съдова

 

 

Доставка на медикаменти 2017г.

Решение публ.16.05.2017г. 

Обявление публ.16.05.2017г

Документация част Първа и Вторапубл.16.05.2017г.

Документация част Трета публ.16.05.2017г.

Документация част Четвъртапубл.16.05.2017г.

Заповед за комисия публ.13.06.2017г.

Протокол №1 -публ.29.06.2017г.

Съобщение за отваряне ценови оферти-публ.29.06.2017г

Протокол на комисията № 2 скан.публ.13.07.2017г.

Решение № 1 за опред.на изпълнител-скан.публ.21.07.2017г.

Покана за сключване на договор, публ.11.08.2017г.

Обявление за възложена поръчка публ.13.09.2017

Договор медикаменти 2017_1публ.13.09.2017

Договор медикаменти 2017 _2публ.13.09.2017

Договор медикаменти 2017_3публ.13.09.2017

Доп.споразумен  към  дог.№1/23.08.2017 публ.01.07.2018

 

 

 

Доставка на медикаменти 2012г.

Решение

Обявление

информация за сключен договор

инф.за изпълнен договор

Информация за извършените плащания 2012-2014

DOKUMENTACIA

Ceni

Приложение 13 Договор

Информация за освободена гаранция за изпълнение

 

Публични покани

Публична покана АОП

ДокументацияМетан МБАЛ

Оферта ЕКОМЕТАН

Заповед комисия

Протокол

Договор